Hvad er biodynamisk vin?

Månefaser og kohorn? Biodynamisk vin har ry for at være lidt hokus pokus. Noget med at grave kohorn ned for at få god jordenergi. Men der er en god grund til det. Hornene var i sin tid fyldt op med kokassemøj til gødning af jorden. Det virker!
Biodynamisk vin - her udvinder man naturlig gødning fra komøg i kohorn

Hvordan producerer man biodynamisk vin?

Biodynamisk vin er ligesom økologisk vin produceret uden brug af pesticider og kunstgødning. I biodynamisk produktion tilføjer man en åndelig dimension hentet fra Rudolf Steiners principper om f.eks. at følge en biodynamisk kalender, hvor universets kosmiske kræfter indregnes.

Kravene til anvendelse af hjælpestoffer er skærpet – der må blot anvendes 14 tilladte tilsætningsstoffer i modsætning til ca. 30 hjælpestoffer i økologisk produktion.

Biodynamisk vinproduktion giver mulighed for at lave nogle helt fantastiske vine, hvor sulfitindholdet er minimeret, og hvor druerne i særdeleshed træder frem.

Samtidig kan man anvende sulfitter til at stoppe gæringen, så man trods alt har lidt styr på eventuel uønsket eftergæring.

Biodynamisk vin er ofte mærket med Demeter mærket
naturvin kan både være mærket økologisk og biodynamisk

Du kan kende biodynamisk vin på Demetermærket!

Netop den biodynamiske kalender er det, som gør biodynamisk vin specielt. Høsten af druerne følger månens faser og man laver sin egen gødning ved at fylde komøg i kohorn. Det kan virke lidt hokuspokus agtigt, men det virker!

Kohornene graves ned, og lige så stille, så siver den meget koncentrerede gødningen ud i jorden. Efter et stykke tid, så graves jordlaget af og jorden slynges med masser af vand – og det kraftfulde vand bruges som gødning i vinmarkerne.

En række anerkendte producenter har i mange år skabt stor vin via de biodynamiske principper – også uden nødvendigvis altid at skilte med det.

De fleste producenter anvender Demeter-mærket, som er garanti for at vinen er biodynamisk. Der kan være andre lokale mærkninger, som angiver biodynamisk produktion, men Demeter er det mest udbredte. Det er en europæisk ordning, så vi ser mærket på vine fra hele Europa. Foreningen er frivillig, og er i modsætning til den økologiske mærkning, som er styret på af lovgivningen.

Er der sulfitter i biodynamisk vin?

Kravene til det maksimale indhold af sulfitter adskiller sig ikke markant i forhold til økologisk produktion (max. 110 mg/L for rødvin og max. 140 mg/L for hvidvin). Her der dog tale om en maksimal grænse for, hvor mange sulfitter man må tilsætte. Og mange af de biodynamiske producenter, som vi henter vin hjem fra, de holder sig langt under grænserne. Du kan altid få oplyst indholdet af tilsatte sulfitter, der hvor du køber din vin, for det er en allergene, som der er krav om at deklarere – ikke hvor meget, men disse tal skal forhandleren have styr på.

Biodynamisk vin må maksimalt opvarmes til 35 grader. Husdyrgødningen skal være fra økologisk landbrug.

Så principperne for biodynamisk produktion er følgende:

  • Ingen pesticider
  • Ingen kunstgødning
  • Anvendelse af kobber er tilladt i marken
  • Op til 14 hjælpestoffer i produktionen
  • Meget få sulfitter i produktionen
  • Produktionen følger månens kalender

Så hvad er biodynamisk vin? Helt kort er det vin produceret på naturens præmisser med minimum af tilsætningsstoffer og sulfitter.

Biodynamisk vin er dyrket i harmoni med naturen
Biodynamisk vin kan også have et nutidigt udtryk

Hvad undgår jeg at putte ind i min krop ved at drikke biodynamisk vin?

Vi hører fra flere af vores kunder, at de ikke kan tåle konventionel vin. Det samme gør sig gældende for økologisk vin. Men når de prøver biodynamisk vin, så fungerer det. Hvad det skyldes, det ved vi ikke.

Umiddelbart kan man godt tænke, at økologisk og biodynamisk vin er lidt det samme. Men de adskiller sig faktisk på et par væsentlige punkter!

Så lad os se på, hvad der adskiller økologisk vin fra biodynamisk vin:

Det er især tre ting, som adskiller biodynamisk vin fra økologisk vin:

  • Arbejdet med biodiversitet og biodynamisk bekæmpelse af skadedyr i marken
  • Antallet af hjælpestoffer i produktionen
  • Produktionen følger månens kalender

Vores producenter af biodynamisk vin går meget op i at etablere et lille lukket økosystem, hvor naturen klarer sig selv. De har ofte husdyr til at give dem gødning, bier til at sikre bestøvning, vandhuller eller små søer til at tiltrække de rigtige insekter, og de planter en række buske og træer, som tiltrække de insekter, som naturligt bekæmper eventuelle skadedyr.

Antallet af hjælpestoffer er væsentligt reduceret i biodynamisk produktion i forhold til økologisk produktion – fra ca. 30 til 14. Ofte, så går de biodynamiske producenter skridtet videre og holder såvel antallet af hjælpestoffer som indholdet af sulfitter på et absolut minimum.

Hvad er biodynamisk vin? Her er det biodynamisk vin fra Italien
Biodynamisk vin - her fra Hauts de Riquets i Frankrig

Hvad betyder det at følge månens kalender?

At følge “Månens kalender” kan også lyde lidt mærkeligt, men det er det sådan set ikke. Vi citerer fra foreningen for biodynamisk landbrug, som har en masse gode beskrivelser af tankerne bag biodynamisk produktion, som Rudolf Steiner var en af pionererne bag:

“Kunstgødning ødelægger jordens biologiske balance og nedbryder dens frugtbarhed. Afgrøderne bliver fejlernæret og ikke livskraftige nok, og skal derfor ”beskyttes” med giftstoffer. De modner ikke rigtigt, fordi gødningen presser dem til at vokse for meget og for længe. Svage, umodne fødevarer indeholder ikke de kræfter og stoffer, mennesker skal bruge for at udvikle sig fysisk, psykisk og åndeligt. Resultatet af en konventionel dyrkning er, at husdyr og mennesker får en svækket og umoden ernæring, der medvirker til at skabe ubalance, sygdom og nedsat frugtbarhed.”

Så biodynamisk produktion handler om at producere i symbiose med naturen – ikke imod.

Du kan ofte kende biodynamisk vin på etiketterne. Dem af os, som har gået på Steinerskolen, ved godt hvordan det er at male med Stockmars blok farver, og ofte er etiketterne inspireret af den kunstneriske retning, som følger i kølvandet på Rudolf Steiners filosofi. På det seneste er biodynamisk produktion også adapteret af producenter, som følger en mere klassisk stil på etiketterne, så du må vende flasken for at kigge efter demetermærket!