Hvad er forskellen på konventionel, økologisk og biodynamisk vin?

Den primære forskel i produktionen af vin handler om, hvorvidt der er anvendt pesticider og kunstgødning i dyrkningen af druerne.

Anvendelsen af hjælpestoffer adskille også de forskellige produktionstyper.

Der er sulfitter i såvel økologisk som biodynamisk vin.

Men hvorfor er der overhovedet sulfitter i vin?

Naturligt forekommende: Der vil altid være en naturlig forekomst af sulfitter i vin, der dannes i små mængder under den alkoholiske gæring. Med mindre man forsøger at filtrere det væk eller fjerne det kemisk, vil det være en del af vinen.

Tilsatte sulfitter: Sulfitter tilsættes for at konservere vinen og dermed sikre dens holdbarhed ligesom det forhindrer efter- eller vildgæring. Det handler altså om, at vinen ikke ændrer karakter efter den har forladt vingården.

Konventionel vin

Konventionel vin er den vin, som vi alle kender og som har været det gængse produkt i årtier.

Her er ingen krav eller begrænsninger i forhold til anvendelse af pesticider til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og svampe ligesom der må gødes med kemisk-fremstillet kunstgødning.

Der må anvendes en lang række enzymer og syntetiske klaringsmidler, samt andre hjælpestoffer i vinfremstillingen som ikke kræver deklarering (listen indeholder over 55 stoffer).

Det eneste, der skal deklareres, er om vinen indeholder sulfitter/svovl, hvor der i EU er fastsat en max. grænse på 150 mg/L for rødvin og 200 mg/L for hvidvin.

Der ikke er nogen maksimal grænse for hvad vinen må opvarmes til.

Vinmarker, som overgår til økologisk produktion, vil først efter 3 år kunne oppebære EU’s økologi mærkning. I perioden under omlægning, hvor reglerne for økologisk produktion efterleves,  vil vinen blive betegnet som konventionel vin. Disse vine hjemtager vi også og informerer om, at de produceres efter økologiske principper.